2012 m. lapkričio 26 d., pirmadienis

Absoliutus teisingumas- JIS YRA

Kartais pasaulis gali atrodyti kaip pamazgų duobė (slaptų organizacijų užmojai suvaryti žmoniją į "avių gardą", vaikų išnaudojimas, žmonių kankinimas tam tikrose įstaigose ir t.t.) Taip visa tai iš pažiūros atrodo baisu ir neteisinga. Tačiau jei priimsime šiuos faktus, kad: 
a) Gyvename ne vieną kartą ir ateiname į šį pasaulį jau turėdami tam tikrą bagažą;
b) Visata daugiau ar mažiau pildo mūsų norus. Tik privalome žiūrėti ko norime, jei mūsų norai sukelia kančių kitiems- už visa tai reikės atidirbti (atkentėti); 
c) Visus veiksmus visatoje koordinuoja visatos meistras, pagalbon pasitelkdamas gausybę pameistrių; 
d) Meistras visada prižiūri, kad būtų įgyvendinami visų gyvų būtybių norai, nesvarbu gražūs jie ar nelabai. Už norų pasekmes atsako pačios gyvos būtybės. Už blogas- gauna kančias, už geras- laimę. Meistras su pameistrias visada į kompaniją parenka tas gyvas būtybes, kurios kuo panašiau tenkins viena kitos norus, arba suteiks kančių viena kitai. Todėl išgertuvėse sumuštas žmogus ne toks jau ir nekaltas, nes tokiose vietose "švarūs" žmonės nesirenka.  

Kol tikime tuo, jog pasaulis yra neteisingas- tol esame aukos. Kuomet priimame tai, jog absoliutus teisingumas egzistuoja visur ir visada- mes patampame visiškai atsakingi už savo gyvenimą- taip įgauname didžiulės galios valdyti savo gyvenimą ir kartais netgi keisti kitų gyvenimus į gerąją pusę. 

Sveiki įstoję į pameistrių klubą

2012 m. lapkričio 13 d., antradienis

Prisiimk atsakomybę, atleisk kitiems ir sau, ir niekada neužmiršk jog gyvenimas tik laikina iliuzinė kelionė

Jau legenda tapę žodžiai- "pradėk nuo savęs", "nekaltink kitų tik save".
O ką tai iš tikro turėtų reikšti? Kogero kaltinti savęs mes niekada ir neturėtume. Tik prisiimti atsakomybę- o tai labai daug skiriasi nuo savęs kaltinimo.
Kai gyvenime kas nors sunkaus nutinka kai kada kaltiname bet kas pasimaišo mūsų akyse.

Tačiau turime žinoti jog kaltindami kažką- mes perleidžiame savo jėgą tam kažkam.
O prisiimdami atsakomybę už savo gyvenimą- tampame savo gyvenimo šeimininkais.

Tačiau neturėtume užmiršti- jei tik pasijaučiame šeimininkais- tuoj būname "pastatomi į vietą".
Mes esame ne aplinkybių,  o savo pasirinkimų ir norų šeimininkais. Taip pat galime pasirinkti kaip reaguoti į pačias įvairiausias likimo suteiktas aplinkybes.
Norai nukreipti į savęs patenkinimą- atneša kančias.
Norai nukreipti į kitų patenkinimą- mums patiems duoda pasitenkinimą.
Viskas kas su mumis nutinka- yra mūsų pačių veiklos rezultatas- galime tai vadinti karma ar kaip tik tai norime, esmės tai nekeičia.
 
Išsivadavimo raktas- atleidimas
 

Viskas ką blogo mums padarė kiti- jie tai padarė iš nežinojimo, bet kentėti už tai vistiek teks.
Viskas ką mes padarėme blogo kitiems- tai iš nežinojimo, kentėti vistiek užtai teks.
Tačiau- jei mes atleisime kitiems- jiems tų kančių bus mažiau- o tuo pačiu ir mums.
Jei nuoširdžiai atleidžiame sau- vadinasi pasirašome nematomą aktą kuriame skelbiame- su lig atleidimo sau akimirka keičiu savo gyvenimą ir elgseną- ko eigoje mums nubraukiamas nemažas maišas kančių.
 
Galbūt jau laikas pasirinkti ko norėti...

Ir galų gale niekada neužmirškime jog gyvenimas- tai testinė kelionė, viskas ką duodame kitiems gali būti nusinešta su savimi išeinant iš šio gyvenimo, viskas ką darome dėl savęs- ir pasiliks šioje žemėje.

Atlikime savo pareigas- darykime ką privalome daryti- kad galėtume išlaikyti savo materialų gyvenimą- tačiau visas likęs dėmesys turėtų būti skiriamas kitų žmonių gerovės kėlimui.

Niekada nepamirškime, kad šis sapnas baigsis ir liks tik tai kas tikra.

Beribė meilė- vienintelė tiesa, visa kita- iliuzija. David Icke.
2012 m. rugpjūčio 30 d., ketvirtadienis

Gyventi išplėstiniu būdu

Daugelis mūsų gyvena draudimų apsuptyje- "nedaryk to- tapsi šioks ir anoks".
Mus riboja įvairiausi draudimai:
Negerk- degraduosi;
Nerukyk- susirgsi plaučių vėžiu;
Nežiūrėk per daug televizijos;
Nešvaistyk savo seksualinės energijos;
Nevalgyk visokio šlamšto.

Bet mes mažai gilinamės kodėl neturėtumėme daryti to ar ano, visuomenėje yra įprasta sakyti jog tas ir tas negerai ir tuo pačiu laužyti žodžius veiksmais.
Visi "ne" mums išvysto tarsi kokį nervinį susirgimą, blaškymąsi tarp noriu ir negalima.

Tačiau, jei tik žvelgtumėme į tai ką daryti, vietoj ko nedaryti:
Vietoj "negerk ir nerūkyk"- mes tiesiog pasirinktumėme visišką blaivybę- kurios dėka suprastumėme kas yra tikrai stabilus gyvenimas;
 Vietoj "nežiūrėk televizijos"- pasirinktumėme informacinę švarą, kuomet patys sprendžiame ką žiūrėti ir ką skaityti, o ne įvairios žadinamos aistros mus verstų pažiūrėti kokį šou.
Vietoj "nešvaistyk seksualinės energijos"- mes pasirinktumėme skaistą, ko pagalba patirtume ką reiškia kūrybinės galios kylančios tarsi nei iš šio nei iš to.
Vietoj "nevalgyk visokio šlamšto" pasirinktumėme maistą, kuris ne maišo, o yra pagalbininkas mūsų organizmui.

Jei keltumėmės saulei tekant pajustume, ką reiškia žengti koja kojon su gamtos energijomis.

Visa tai ir dar daugiau žmogų skatina gyventi išplėstiniu būdu. Gyveni išplėstiniu būdu- vadinasi ir tavo laimės pojūtis visai kitoks.
Kuomet:
Gali mąstyti aiškiai, be įvairių "blokų" (kurie yra harmonijos nebuvimo pasekmė);
Nei iš šio nei iš to kyla laimės pliūpsniai ( nors jie nėra atsitiktiniai- atsitiktinumų gi nebūna);
Gyvenimą pradedi matyti kaip iliuziją, tuomet visi rūpesčiai atrodo tokie juokingi;
Kuomet gali patirti kas yra aiškus nakties sapnas- kuris priverčia tave pasijuokti iš viso gyvenimo, nes didžiausias sapnas- būtent ir yra šis materialus gyvenimas.

Gal rytoj bus pasaulinė krizė, gal apskritai vanduo užlies visus žemynus, gal cunamis nušluos visus technologinius žmonijos pasiekimus- bet tau tik šypsena kyla apie tai pagalvojus.

Tu savo gyvenimo veltui nešvaistai- TU GYVENI IŠPLĖSTINIU BŪDU.